E-learning Samenwerking

E-learning Training werkt samen met de opdrachtgever aan de ontwikkeling van de e-learning. We leiden onze opdrachtgever op en ontwikkelen samen aantrekkelijke e-learning die past bij de organisatie.

E-learning Training traint professionals en ontwikkelt e-learning. En wat is er mooier dan samenwerken aan e-learning? Daarom leren wij de professionals binnen jullie organisaties graag meer over e-learning, zodat we vervolgens samen de cursus kunnen gaan ontwikkelen. In deze ontwikkeltrajecten werken we met name met HRM- en HRD-professionals samen bij de ontwikkeling van de e-learning cursussen. De professionals zijn bekwaam om zelfstandig e-learning cursussen te maken en de eerste cursus maken we samen. Want we zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling, het is immers een samenwerking.

Analyse en voorstel

Tijdens een uitgebreide kennismaking brengen we de huidige en gewenste situatie samen in kaart. We stellen jullie vragen. Wat is de aanleiding om juist nu een e-learning cursus in te zetten? Wat moeten de medewerkers kennen en kunnen? En zitten ze hier wel op te wachten?
En wie gaan de training tot e-learning ontwikkelaar volgen? Wat is hun voorkennis? En wanneer kunnen we de training inplannen? Na deze uitgebreide analyse doen we een voorstel voor een ontwikkeltraject dat we samen gaan doorlopen.

Ontwikkeling en training

We starten met de ontwikkeling van een template dat past bij de look en feel van de organisatie. In de training hanteren we het template als uitgangspunt om de e-learning cursus op te bouwen.

Tijdens de training leggen we de werking van het programma uit en gaan we in op de didactische uitgangspunten die we gaan toepassen in de cursus. We gaan in op verschillende onderdelen van e-learning, van de activerende werkvormen tot het opnemen van de voice-over.
Samen werken we aan de ontwikkeling van de cursus. We ondersteunen de professionals bij de ontwikkeling, coaching on the job dus. Maar we werken ook mee om jullie werk uit handen te nemen. Zo komen we samen tot een mooi resultaat. De professionals zijn bekwaam om zelfstandig e-learning cursussen te maken en de eerste cursus is klaar!

Implementatie

Wanneer de e-learning module af is, dan bespreken we het resultaat samen. Sluit de e-learning cursus aan bij de medewerkers op de werkvloer? Klopt het taalgebruik? Welke kleine aanpassingen zijn nog noodzakelijk? Het is immers van belang dat de cursus aansluit bij de belevingswereld van de medewerker.

Daarom werken we veel met voorbeelden om zo de toepassing van het geleerde op de werkvloer te stimuleren. Als alles klopt en de opdrachtgever tevreden is, dan kunnen de eerste medewerkers beginnen met de e-learning cursus.

Learning Management Systeem

Voor het aanbieden van e-learning is het praktisch om een Learning Management Systeem (LMS) te gebruiken. In een LMS kun je bijhouden wie welke cursussen gevolgd heeft, leerpaden maken, blended learning aanbieden, certificeringen bijhouden en nog veel meer. Het installeren en implementeren van een LMS behoort tot de mogelijkheden.

Interessant? Kom koffie drinken!

Spreekt deze blog je aan? Wij bespreken graag jouw e-learning wensen in een (online) adviesgesprek. Zo komen we samen tot de ideale leeroplossing.

Plan meteen een afspraak in onze agenda.

Aan het werk met een LMS

Gerelateerde berichten