Logo E-learning Training

085 – 0655340

Wat is blended learning?

Heb jij op de basisschool wel eens online onderwijs gehad? Tenzij je tijdens de coronapandemie op de basisschool zat, waarschijnlijk niet. Voor veel van ons bestond ‘online’ nog niet eens. Toch kan het integreren van face-to-face interactie met online onderwijs een krachtige leerervaring bieden aan leerlingen. Mits dat goed gebeurt natuurlijk. En dat is de afgelopen twee jaar soms best een uitdaging gebleken, ook bij het leren binnen organisaties. Het combineren van fysiek leren met virtueel leren wordt ook wel blended learning genoemd. Maar welke vormen bestaan er? Is blended leren hetzelfde als hybride leren? Wat zijn de voordelen van blended leren? En hoe kan een blended leertraject er voor jouw organisatie uitzien?

Wat is blended learning dan precies?

Een blended leertraject moet erop gericht zijn om de cursist een rijke leerervaring te bieden. Je biedt het lesmateriaal in verschillende vormen aan. Dit kan door niet alleen traditioneel, offline leren aan te bieden, maar dit te combineren met online leren. Denk maar aan voorbereidende video’s, artikelen of e-learningmodules over theorie en een praktische toepassing van deze theorie tijdens een fysieke training. De combinatie van deze onderdelen samen wordt blended leren genoemd. 

Blended learning versus hybride learning

In de afgelopen twee jaar wordt ook de term hybride leren steeds vaker gebruikt. Wat is het verschil met blended leren? Of zijn het synoniemen voor hetzelfde? Bij blended leren gebruik je verschillende online en offline werkvormen. Bij hybride leren heb je te maken met online en offline deelnemers.  Dit is dus anders dan het inzetten van de verschillende werkvormen. Een voorbeeld is een lezing waarbij zowel fysiek als online deelnemers aanwezig zijn. Je kan hierin heel ver gaan, dus bijvoorbeeld hele trainingen hybride inrichten. Let wel op dat bij hybride leren hier extra uitdagingen zitten, bijvoorbeeld in het even veel betrekken van zowel de online als de offline groep. Ook de offline cursisten moeten vaak wennen aan het feit dat er online mensen bij zijn. Daarnaast moeten de opdrachten zowel online als offline gevolgd kunnen worden. 

Groep mensen die samen leert in een online leeromgeving.

Hoe organiseer je blended learning? 

Denk van tevoren goed na over hoe je blended leren gaat opzetten. Welke onderwerpen passen het beste bij welke werkvorm van blended leren? Grofweg zijn er twee mogelijkheden wat betreft het online aanbieden van onderwijs: 

Live  

Bij een live online training is iedereen tegelijk online aanwezig, de trainer, maar ook de cursisten. Vervolgens volgen de cursisten de training online, vanaf hun eigen locatie. Heel flexibel. Wanneer de trainer de training hybride aanbied en dus ook offline mensen in zijn trainingsruimte heeft zitten, moet hij zijn aandacht goed verdelen tussen hen en de mensen online.  

Op zichzelf staand 

Hierbij wissel je klassikale trainingen af met bijvoorbeeld e-learningmodules of video’s die cursisten op een zelfgekozen moment kunnen volgen. Oók heel flexibel. Laat al je cursisten bijvoorbeeld een e-learningmodule volgen met theorie die je in een klassikale training gaat toepassen. Zo weet je zeker dat iedereen op hetzelfde niveau met het klassikale deel start. Of bied na je training een e-learning aan om theorie die aangeleerd is in de klassikale les te herhalen of verder te verdiepen. Je kunt ook een fysieke training afwisselen met online webinars om cases te bespreken. De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Wat zijn de voordelen van blended learning? 

Online e-learningmodules als aanvulling gebruiken op fysieke trainingen biedt veel voordelen.  

Ten eerste kun je als trainer in de fysieke training echt focussen op de beoogde praktische leerdoelen. Door cursisten in het online deel al de theoretische begrippen uit te leggen, hoeven die niet meer behandeld te worden in de training. De ene cursist snapt de theorie nu eenmaal sneller dan de ander. Of je hebt vooraf al te maken met verschillende voorkennisniveaus.

Het online leren bij blended learning biedt cursisten de mogelijkheid in hun eigen tempo de theorie tot zich te nemen. Dit blijft toch altijd lastig tijdens fysieke trainingen, als je met een hele groep deelnemers zit. Na een online voorbereiding kan je je tijdens de fysieke training echt focussen op begrip, discussies voeren, cases bespreken en de theorie toepassen. Hierdoor blijft het geleerde veel beter hangen en is het makkelijker om het na de training toe te passen in de praktijk. 

Op die manier kun je als organisatie bij blended leren tijd en geld besparen, een tweede voordeel. Klassikale trainingen worden immers efficiënter ingericht en worden daardoor ook effectiever.  

Ten derde kunnen cursisten makkelijker samenwerken met externen. Als je bijvoorbeeld een webinar organiseert, kunnen daar mensen vanaf de hele wereld bij aansluiten. In breakoutrooms kan dat interessante discussies opleveren, waar cursisten veel van kunnen leren. Iets wat offline moeilijk te realiseren is.  

Ten vierde kan je het leertraject goed personaliseren. Het voortraject kan online volledig aangepast worden aan wat de deelnemer nodig heeft. De een hoeft bijvoorbeeld niet die voorbereidende e-learning te volgen over bepaalde concepten, want die werkt er dagelijks mee en de ander wel. Zo kunnen mensen met verschillende achtergronden en niveaus toch hetzelfde leertraject volgen.  

Tot slot maken de online delen van een blended leertraject het leren laagdrempeliger. Je bent als cursist immers flexibel in waar en wanneer je de training volgt. 

Vrouw zit achter laptop voor blended learning

Hoe kan blended learning eruit zien? 

Blended leertrajecten kunnen op verschillende manieren opgezet worden. Online onderdelen kunnen voorbereidingen zijn op fysieke lessen of juist afsluitende opdrachten bevatten na de fysieke lessen. De onderdelen kunnen elkaar afwisselen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. 

TLN 

Voor TLN is een blended leertraject opgezet over het werven en behouden van personeel in de transportsector. Het leertraject bestaat uit voorbereidende e-learningmodules over de theorie en 3 webinars met na elke webinar praktijkopdrachten waarin het geleerde wordt toegepast. Het volledige leertraject wordt aangeboden via een leermanagementsysteem. Hierdoor kan de deelnemer alles op dezelfde plek terugvinden. 

Screenshot van LMS van TLN voorbeeld blended learning leertraject

Solgar 

Solgar produceert vitaminepillen van hoge kwaliteit en vind het belangrijk dat het winkelpersoneel de producten op de juiste manier verkoopt. Zij trainden altijd fysiek op locatie. In de nieuwe vorm van blended leren volgen de deelnemers meerdere interactieve theorie-modules met casussen over de producten, afgewisseld met 3 webinars. Na afronding van de training volgde na een tussenperiode nog een vragensessie op locatie bij de winkel.

Screenshot van LMS van Solgar voorbeeld blended learning leertraject

BOB-KOB

BOB-KOB is een opleidingsinstituut voor de infrasector. Voor een vrij theoretische opleiding waarbij praktijkdocenten van hoge meerwaarde zijn om de praktijk in de opleiding te verweven, is een blended leertraject opgezet. De theorie en wetgeving wordt in voorbereidende e-learningmodules besproken waardoor tijdens de praktijklessen meer ruimte is voor discussie, praktijkvoorbeelden en opdrachten.  

Infographic met onderdelen van een blended opleiding van BOB-KOB

5 tips voor een effectief blended leertraject 

  1. Start met de leerdoelen. Wat moet de deelnemer uiteindelijk laten zien en kunnen. Op basis daarvan kan je goed bepalen welke leerdoelen je het beste online kunt aanbieden en welke offline? Wat is theorie en kan online? Wat zijn vaardigheden en kan beter tijdens een fysieke training? De juiste werkvorm zorgt voor een hoger leereffect!  
  2. Daarop volgend: blijf scherp en laat je niet verleiden door toffe tools, maar kijk gericht naar welk leerdoel het beste online neergezet kan worden en welke offline en in welke vorm. Het leerdoel is de leidraad! 
  3. Zorg voor een goede aansluiting tussen het offline en het online gedeelte. Maak er een goed opeenvolgend leertraject van en bouw in de offline delen voort op de online delen en andersom. 
  4. Ga je het online deel van het traject live organiseren? Bijvoorbeeld in de vorm van een webinar? Zorg dan dat de techniek op orde is (camera, wifi, microfoon, beeldscherm, etc).
  5. Houd het praktijkgericht! Ook het online gedeelte moet praktisch zijn en gericht zijn op wat de deelnemer uiteindelijk met de informatie moet kunnen in de werkpraktijk. 

Blended learning in jouw opleidingsaanbod

Wil je sparren over hoe een blended leertraject er in jouw organisatie uit zou kunnen zien? Of ben je op zoek naar een partner die een blended learning voor jou kan ontwikkelen? Wij denken graag met je mee. Hier plan je gemakkelijk een afspraak in een van onze agenda’s!  

Van gedachte wisselen?

Kom sparren over jouw leervraag, leeroplossing op maat, e-learning, en onderwijkskundig advies, leercultuur.

We vinden het altijd leuk om van gedachte te wisselen! Plan direct een afspraak in onze agenda, of bel ons nu op 085-0655340.

Like icoon, duim omhoog e-learning training

Wat kan je van ons verwachten ?

Volgens ons zit de succesformule voor e-learning in de samenwerking. Wij hebben kennis van leren, jij hebt kennis van de inhoud. Dat vormt een sterk team!

Locaties

Den Haag (Hoofdkantoor)
Lange Vijverberg 9a
2513 AC Den Haag
T 085 – 0655340

Locaties op afspraak

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Rotterdam
Westblaak 180
3012 KN Rotterdam

NRTO Keurmerk

Wij zijn lid van de NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders. Hier vind je de NRTO Gedragscode en hier vind je onze klachtenprocedure.

Socials

© E-learning Training 2007-2024

Je inschrijving is succesvol ontvangen!

Ja, ik wil een LMS!

Laat hier je gegevens achter en we zetten jouw persoonlijke LMS voor je op binnen 1 werkdag. Je start met de gratis versie die altijd beschikbaar blijft!