Logo E-learning Training

085 – 0655340

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Download hier onze algemene voorwaarden: NLdigital Voorwaarden. Op al onze trainingen zijn daarnaast onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Annulering

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekend schrijven. Tot vier weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos. Daarna wordt het cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij het niet of deels niet verschijnen van de deelnemer worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij onvoldoende deelname behoudt E-learning Training B.V.  zich het recht voor een cursus te annuleren. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, behoudt E-learning Training B.V. zich het recht voor een cursus tot op de cursusdag te annuleren, danwel in overleg te verplaatsen. Bij annulering door E-learning Training B.V. wordt het gehele cursusbedrag teruggestort, of bestaat er de mogelijkheid tot herplaatsing in een andere cursus.

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus aan E-learning Training B.V. verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Betaling van de cursus dient binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden en in elk geval een week vóór aanvang van de eerste cursusdag. Tenzij anders vermeld is de bij de cursus behorende informatie, in de prijs van de cursus inbegrepen. De prijzen zijn exclusief btw.

Wijzigingen in aanbod

E-learning Training B.V. behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof. E-learning Training B.V. is daarnaast gerechtigd in voorkomende gevallen wijzigingen aan te brengen in het rooster, waarbij in acht wordt genomen dat de student dit minimaal een week vooraf wordt medegedeeld, en het gehele aantal dagen van de cursus niet verminderd.

Disclaimer

E-learning Training B.V. geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website(s). De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door E-learning Training B.V. (en eventuele partners) worden gewijzigd. Alle op de website(s) van E-learning Training B.V. vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW.

Van gedachte wisselen?

Kom sparren over jouw leervraag, leeroplossing op maat, e-learning, en onderwijkskundig advies, leercultuur.
We vinden het altijd leuk om van gedachte te wisselen! Kom gezellig langs op een van onze 3 locaties!
Like icoon, duim omhoog e-learning training

Wat kan je van ons verwachten ?

Volgens ons zit de succesformule voor e-learning in de samenwerking. Wij hebben kennis van leren, jij hebt kennis van de inhoud. Dat vormt een sterk team!

Locaties

Den Haag (Hoofdkantoor)
Lange Vijverberg 9a
2513 AC Den Haag
T 085 – 0655340

Locaties op afspraak

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Rotterdam
Westblaak 180
3012 KN Rotterdam

NRTO Keurmerk

Wij zijn lid van de NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders. Hier vind je de NRTO Gedragscode en hier vind je onze klachtenprocedure.

Socials

© E-learning Training 2007-2024

Je inschrijving is succesvol ontvangen!

Ja, ik wil een LMS!

Laat hier je gegevens achter en we zetten jouw persoonlijke LMS voor je op binnen 1 werkdag. Je start met de gratis versie die altijd beschikbaar blijft!