Logo E-learning Training

085 – 0655340

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Heeft u een klacht? Dat op zichzelf is natuurlijk al heel vervelend. Daarom willen we u graag zo snel mogelijk helpen als u een klacht heeft.

Wat moet u doen?
U kunt ons natuurlijk altijd bellen. We geven u graag antwoord op uw vragen en denken natuurlijk mee bij het vinden van oplossingen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 085 019 0716.

Wilt u een klacht officieel indienen? Dat kunt u op twee manieren doen.

 1. U stuurt een mail naar: info@elearningtraining.nl
 2. U stuurt een brief naar:
  E-learning Training
  T.a.v. Annemarie Rebel
  Lange Vijverberg 9A
  2513 AC Den Haag

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke bevestiging. De directie is verantwoordelijk voor het afhandelen van de klacht. U ontvangt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie van de directeur Annemarie Rebel. Dat zal zeker binnen een week zijn. Als er meer tijd nodig is om uw klacht te onderzoeken, laten we u dat weten. Uiteraard behandelen we uw klacht altijd vertrouwelijk.

Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de commissie van kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994DK Houten (info@nrto.nl ). De uitspraak van het NRTO is hierbij bindend.

Deze klachtenprocedure is te vinden op www.elearningtraining.nl. E-learning Training is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De Algemene voorwaarden van NRTO (ook te vinden op www.elearningtraining.nl) en het Nederlandse recht zijn bepalend voor de klachtenprocedure van E-learning Training.

A. Klachten dienen schriftelijk, per mail, brief of via het contactformulier op www.elearningtraining.nl, te worden ingediend. Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • naam, adres, telefoonnummer van indiener
 • datum
 • korte omschrijving van de klacht
 • ondertekening

B. Op verzoek van de klager wordt een mondeling ingediende klacht op schrift gesteld. Deze op schrift gestelde klacht wordt na instemming van en ondertekening door de klager behandeld.

C. Zodra E-learning Training naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van deze procedure.

D. Uiterlijk één week na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd en een gesprek ingepland met klager, E-learning Training en, indien klager niet de opdrachtgever is, de opdrachtgever.

E. Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van E-learning Training te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt E-learning Training de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

F. De maximale afhandelingstermijn is drie weken na ontvangst van de schriftelijke klacht (zie voorwaarden onder A). E-learning Training kan de afhandelingstermijn met ten hoogste twee weken verdagen.

G. E-learning Training is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen, indien eenduidig vaststaat, dat niet E-learning Training maar een derde partij onderwerp van de klacht is.

H. E-learning Training is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen, indien het een gedraging en/ of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/ hebben plaatsgevonden.

I. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

J. De directie is belast met de behandeling van klachten met betrekking tot (toekomstige) medewerkers en klachten met betrekking tot de directie.

K. Indien partijen samen niet komen tot een oplossing, zal er een onafhankelijke gecertificeerde mediator of adviseur worden ingezet. Beide partijen hebben het recht om initiatief te nemen voor de inzet van een onafhankelijk adviseur of gecertificeerde mediator. Verdeling of toewijzing van kosten van een derde bemiddelende partij is alleen mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen tussen klager en E-learning Training. Indien men vervolgens nog niet samen tot een oplossing komt, zal de behandeling van de klacht worden overgedragen aan de rechtsbijstand verzekeringsmaatschappij waarbij E-learning Training is aangesloten.

L. E-learning Training draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten en evalueert jaarlijks de aard van de klachten en de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen. Indien nodig treft E-learning Training verbetermaatregelen.

Van gedachte wisselen?

Kom sparren over jouw leervraag, leeroplossing op maat, e-learning, en onderwijkskundig advies, leercultuur.

We vinden het altijd leuk om van gedachte te wisselen! Plan direct een afspraak in onze agenda, of bel ons nu op 085-0655340.

Like icoon, duim omhoog e-learning training

Wat kan je van ons verwachten ?

Volgens ons zit de succesformule voor e-learning in de samenwerking. Wij hebben kennis van leren, jij hebt kennis van de inhoud. Dat vormt een sterk team!

Locaties

Den Haag (Hoofdkantoor)
Lange Vijverberg 9a
2513 AC Den Haag
T 085 – 0655340

Locaties op afspraak

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Rotterdam
Westblaak 180
3012 KN Rotterdam

NRTO Keurmerk

Wij zijn lid van de NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders. Hier vind je de NRTO Gedragscode en hier vind je onze klachtenprocedure.

Socials

© E-learning Training 2007-2024

Je inschrijving is succesvol ontvangen!

Ja, ik wil een LMS!

Laat hier je gegevens achter en we zetten jouw persoonlijke LMS voor je op binnen 1 werkdag. Je start met de gratis versie die altijd beschikbaar blijft!